ορθοπεδική θεραπεία εφήβων (9-12 ετών)

Πραγματοποιείται στην προεφηβεία, συνήθως σε ηλικίες 9 εως 12 ετών. Χρησιμοποιούνται κινητές η/ και ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές και έχει ως σκοπό την πρόληψη ή τη διόρθωση αναπτυσσόμενων  σκελετικών προβλημάτων και τη βελτίωση του προφίλ και της αισθητικής του προσώπου.

Voog. Make a website.