Δεν είναι ποτέ αργά! Η σύγχρονη ορθοδοντική ενηλίκων περιλαμβάνει περιστατικά πλήρους θεραπείας ή περιορισμένης έκτασης ανάλογα με τις εκάστοτε θεραπευτικές ανάγκες. Σε συνεργασία με τον γενικό οδοντίατρο ή τις άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής, ο ορθοδοντικός θα σας βοηθήσει στη βελτίωση της αισθητικής, στη διόρθωση της θέσης και της κλίσης δοντιών- στηριγμάτων προσθετικών εργασιών, στην αποτελεσματικότερη στοματική υγιεινή και υγεία των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών, στην αποκατάσταση σωστής σύγκλεισης και λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

 Τα σύγχρονα υλικά και μέθοδοι ορθοδοντικής θεραπείας παρέχουν λύσεις με ελάχιστη αισθητική επιβάρυνση, τα οποία γίνονται εύκολα αποδεκτά από τους ασθενείς και δεν περιορίζουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ζητήστε πληροφορίες για τις σύγχρονες αισθητικές αόρατες ή σχεδόν αόρατες ορθοδοντικές μεθόδους!


Voog. Make a website.