Μερικοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική μια έγκαιρη ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι οι εξής :
  • πρόληψη ή μείωση βαρύτητας αναπτυσσόμενων ανωμαλιών 
  • μεγαλύτερη πιθανότητα αποφυγής εξαγωγής μονίμων δοντιών
  • καλύτερος έλεγχος των σκελετικών προβλημάτων δεδομένου ότι πριν από την εφηβεία ο ορθοδοντικός μπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει τη σκελετική αύξηση
  • ευκολότερη προσαρμογή των μικρών ασθενών στους μηχανισμούς και καλύτερη συνεργασία
  • πρακτικά ευκολότερη θεραπεία, λόγω λιγότερων υποχρεώσεων των παιδιών.
  • τα μικρότερα παιδιά δεν ντρέπονται και γενικά δεν έχουν τις αναστολές των μεγαλυτέρων
  • όταν η θεραπεία αρχίζει νωρίς, στην εφηβεία έχει πια σχεδόν τελειώσει και οι έφηβοι έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση, λόγω της καλύτερης εμφάνισης του στόματος και του προσώπου γενικότερα
  • οι ενήλικες ασθενείς, στους οποίους ο σκελετός έχει πλέον διαμορφωθεί, οδηγούνται συχνότερα σε θεραπείες με εξαγωγές μονίμων δοντιών, ή όταν συνυπάρχουν σκελετικά προβλήματα απαιτείται ίσως και χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της αισθητικής του προσώπου 

Voog. Make a website.