Τα ορθοδοντικά προβλήματα είναι πιθανόν να οφείλονται : σε εξωγενείς παράγοντες (θηλασμός δακτύλου ή χείλους, στοματική αναπνοή κλπ) ή σε κληρονομικούς παράγοντες ή σε συνδυασμό τους.

 Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να προληφθούν ή να μειωθεί η βαρύτητα μιας αναπτυσσόμενης ανωμαλίας, γι' αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση.

Voog. Make a website.