Αν και η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σε γενικές γραμμές, οι ασθενείς φορούν σιδεράκια από 9 μήνες έως 3 χρόνια.

 Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, τη σοβαρότητα του προβλήματος, την ανταπόκριση των περιοδοντικών ιστών και των γνάθων, τη συνεργασία ασθενούς – ορθοδοντικού.

 Μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας, συνιστάται στους περισσοτέρους ασθενείς, να φορούν ένα νάρθηκα συγκράτησης ή τοποθετείται μόνιμη συγκράτηση. 

Voog. Make a website.