Στην πρώτη επίσκεψη πραγματοποιείται η καταγραφή των στοιχείων, του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού του ασθενούς, η κλινική εξέταση και η καταγραφή των πρώτων στοιχείων που θα χρησιμεύσουν στη διάγνωση του ορθοδοντικού προβλήματος.

Στο πρώτο ραντεβού μπορεί να γίνει μια γενική εκτίμηση της κατάστασης και μια πρώτη ενημέρωση του ασθενούς.

Συνήθως στα παιδιά στην πρώτη αυτή εξέταση γίνεται κλινικός έλεγχος και ενημερώνονται οι γονείς σχετικά με την ανάγκη ή όχι ορθοδοντικής θεραπείας και τον ιδανικό χρόνο έναρξης της θεραπείας.

Αν υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα αλλά το παιδί κρίνεται ότι δεν είναι ακόμα στην κατάλληλη ηλικία για θεραπεία δίνονται οδηγίες στοματικής υγιεινής και το παιδί εντάσσεται σε πρόγραμμα παρακολούθησης ανά χρονικά διαστήματα που ορίζονται κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να θεραπευθεί άμεσα ακολουθεί η λήψη των απαραίτητων διαγνωστικών στοιχείων. Τα διαγνωστικά στοιχεία είναι όλα εκείνα τα απαραίτητα βοηθήματα που θα χρειαστεί ο ορθοδοντικός για να κάνει μια σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση, ώστε να καταστρώσει στη συνέχεια ένα σωστό σχέδιο θεραπείας δηλαδή να προγραμματίσει τα ακριβή στάδια που θα ακολουθηθούν για τη θεραπεία του προβλήματος.

Τα συνήθως απαιτούμενα διαγνωστικά στοιχεία είναι:
  • φωτογραφίες: εξωστοματικές και ενδοστοματικές (λαμβάνονται στην πρώτη επίσκεψη)
  • αποτυπώματα για την κατασκευή των γύψινων εκμαγείων μελέτης (λαμβάνονται στην πρώτη επίσκεψη)
  • ακτινογραφίες: πανοραμική ακτινογραφία γνάθων , πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία -(στην πρώτη επίσκεψη χορηγείται παραπεμπτικό για την πραγματοποίηση των ακτινογραφιών που κρίνονται απαραίτητες στην κάθε περίπτωση)

Σε περίπτωση που ήδη υπάρχει κάποια ακτινογραφία, καλό είναι να τη φέρετε μαζί σας στο πρώτο ραντεβού.


Όλα τα στοιχεία αυτά μελετώνται και οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διάρκεια θεραπείας, στον αριθμό των συνεδριών και στο κόστος συζητούνται αναλυτικά με τον ασθενή στη δεύτερη επίσκεψη.


Επειδή για την κλινική εξέταση, την καταγραφή όλων των στοιχείων και τη λήψη των διαγνωστικών στοιχείων χρειάζεται περίπου μισή ώρα φροντίστε να έχετε από πριν κλείσει ραντεβού ώστε να είναι δυνατή η σωστή εξυπηρέτησή σας και να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα του ιατρείου.

Η πρώτη εξέταση όπως και η δεύτερη όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της θεραπείας δεν χρεώνονται.

Θυμηθείτε ότι η σωστή ορθοδοντική θεραπεία δεν μπορεί ποτέ να βασιστεί μόνο σε μια γρήγορη κλινική εξέταση! Τα ορθοδοντικά προβλήματα είναι συνήθως πολυπαραγοντικά και αρκετά σύνθετα. Για το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα χρειάζεται λεπτομερής μελέτη της κάθε περίπτωσης. Η σωστή διάγνωση είναι η βάση και η απαραίτητη προϋπόθεση μιας σωστής θεραπείας γι αυτό αφιερώστε το χρόνο που χρειάζεται και μη διστάσετε να ζητήσετε πληροφορίες και να συζητήστε διεξοδικά με τον ορθοδοντικό το πρόβλημα που σας απασχολεί!

Δείτε παρακάτω βασικά διαγνωστικά στοιχεία που συνήθως χρειάζονται για μια σωστή διάγνωση: 
Voog. Make a website.