Στο ιατρείο παρέχονται ορθοδοντικές υπηρεσίες και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών με προβλήματα ανάπτυξης ή διάπλασης. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • σχιστίες και άλλα κρανιοπροσωπικά σύνδρομα (ημιπροσωπική μικροσωμία, Crouzon, Apert κλπ)
  • περιστατικά ρευματοειδούς αρθρίτιδας τα οποία χρειάζονται ειδική μέριμνα επειδή συχνά η νόσος προσβάλει τις κροταφογναθικές αρθρώσεις και μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη της κάτω γνάθου και του προσώπου
  • περιπτώσεις γενικών νόσων που επηρεάζουν γενικά την ανάπτυξη του σκελετού (πχ ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης) 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα ο ορθοδοντικός, σε συνεργασία με το γενικό ιατρό, θα σας καθοδηγήσουν σχετικά με τις θεραπευτικές ανάγκες και δυνατότητες και  θα συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκληρωμένη θεραπεία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών. 


Voog. Make a website.